Betalingsvoorwaarden

Na de eerste controle en echo in de praktijk volgt de factuur voor de echo en prenatale counselling. Voor de rest van de verloskundige zorg volgt de factuur na de bevalling.  Voor de meeste cliënten versturen wij de factuur regelrecht naar de zorgverzekeraar. Niet-verzekerden ontvangen de factuur thuis. Onze betalingstermijn is 30 dagen.

De kosten voor verloskundige zorg zijn opgenomen in het basispakket. Zij worden altijd volledig vergoed door iedere zorgverzekeraar. Je eigen risico wordt hierdoor niet beïnvloed.
Voor de kraamzorg wordt meestal wel een eigen bijdrage per uur gevraagd. Informeer bij je zorgverzekeraar of deze extra bijdrage wel of niet vergoedt wordt.

De vergoeding voor de verloskundige zorg wordt elk jaar opnieuw vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit. Het is gebaseerd op een abonnementstarief, je betaalt niet per consult of visite thuis, maar voor een cluster van zorg. Een kopie van de meest recente tarievenlijst verloskunde hangt op het prikbord in de wachtkamer.

PRAKTIJKADRES ZWALUW 3A 7951 MA STAPHORST