Klachtenregeling

Als je klachten hebt over de verloskundige hulp of over de bejegening door jou verloskundige dan is het aan te raden eerst met de betreffende verloskundige daarover te praten.

Als een gesprek onverhoopt niet mogelijk is, ook niet in bijzijn van een collega verloskundige, of het gesprek het probleem niet oplost, bestaat de mogelijkheid je klacht voor te leggen aan de klachtencommissie van de Koninklijke Nederlandse Organisatie  van Verloskundigen (K.N.O.V.)

De KNOV  Klachtencommissie heeft:

Adres van de klachtencommissie waar ook het klachtenreglement kan worden opgevraagd:
Klachtencommissie KNOV, Postbus 2001, 3500 GA  Utrecht.
Tel. 073-6891890
e-mail : evanmackelenbergh@knov.nl
www.knov.nl

PRAKTIJKADRES ZWALUW 3A 7951 MA STAPHORST