Onderzoek

Tijdens dit consult wordt er geen uitvoerig lichamelijk onderzoek gedaan door de verloskundige. Wel wordt je bloeddruk gemeten en naar je gewicht in relatie tot je lengte gekeken,de zogenaamde Quetelet-index of BMI. Verder kan uit het consult blijken dat een aanvullend bloedonderzoek nodig is.

Vraag in geval van (doorgemaakte) ernstige ziekten of operaties de gegevens van de behandelend arts op en neem deze mee naar je afspraak. Zijn je voorgaande zwangerschappen en bevallingen in een andere praktijk dan de onze begeleid, neem dan ook deze gegevens mee.

En natuurlijk zullen we je informatie geven als een bepaalde leefstijl beter aangepast kan worden voordat er een nieuwe zwangerschap is ontstaan. Soms is het beter dat je eerst wat afvalt met hulp van een diëtiste of hoe je het zelf wilt aanpakken. Dat je  stopt met roken en het gebruik van alcohol of pepmiddelen. Ook pijnstillers als NSAID's kunnen beter vervangen worden door een meer onschuldig middel.

PRAKTIJKADRES ZWALUW 3A 7951 MA STAPHORST