Hulp en informatie om huiselijk geweld te stoppen

Huiselijk geweld kun je altijd bespreken met je verloskundige of je huisarts. Zij hebben geheimhoudingsplicht, maar kunnen je adviseren wat te doen. In de wachtkamer van onze praktijk en in het toilet hangt een folder over hulp en informatie om huiselijk geweld te stoppen. Dit kan huiselijk geweld zijn wat jezelf treft, of wat je bij de ander signaleert. Huiselijk geweld stopt niet vanzelf, integendeel, het neemt vaak toe. Help daarom jezelf, help de ander en zeg: “Nu is het genoeg!”.

Word je geslagen? Of uitgescholden? Of bedreigd of gestalkt? Word je tot seks gedwongen? Mag je dingen niet van je partner of ex? Of mag je dingen niet van een familielid? Dan ben je slachtoffer van huiselijk geweld. Schaam je er niet voor. Denk ook niet dat het je eigen schuld is. Huiselijk geweld kan niet en mag niet. Bel het Steunpunt Huiselijk Geweld: 0900-126 26 26 (vijf cent per minuut). Je kunt er ook terecht voor hulp en advies als je zelf een pleger bent van huiselijk geweld. Of als je iemand in de omgeving kent die er het slachtoffer van is.

Bij het steunpunt werken ervaren hulpverleners die je situatie goed begrijpen. Zij geven je advies en kunnen je in contact brengen met hulpverleners bij jou in de regio. Ben je in direct gevaar, aarzel dan niet en bel 112.

Bellen is veilig. Je hoeft je naam en adres niet op te geven. Wat je vertelt blijft geheim. Thuis zal ook niemand er achter komen dat je gebeld hebt, want het nummer wordt niet op je telefoonrekening vermeld. Vergeet niet het laatst gebelde nummer uit je (mobiele) telefoon te wissen. Verder kun je verhalen lezen van mensen die hetzelfde hebben meegemaakt als jij nu doormaakt op www.steunpunthuiselijkgeweld.nl.

Vanuit de overheid zijn alle organisaties die werken met mensen, dus bijv. in het onderwijs of gezondheidszorg verplicht een meldcode te hebben voor kindermishandeling en huiselijk geweld. Dit is een stappenplan voor het handelen bij signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling. Door het gebruiken van een meldcode worden hulpverleners alerter op de signalen van huiselijk geweld. Ook in onze praktijk werken wij met een meldcode.  

PRAKTIJKADRES ZWALUW 3A 7951 MA STAPHORST