Prenatale Screening

Binnenkort krijgen wij een nieuwe website. Om de informatie zo veel mogelijk up-to-date te houden willen wij jullie voor de prenatale screening graag doorverwijzen naar de volgende pagina van het RIVM. Per 1 april 2017 worden er namelijk een aantal wijzigingen doorgevoerd.
Op de pagina van de onderstaande link staat alle informatie over de combinatietest, NIPT en de 20 wekenecho (het SEO).

https://www.onderzoekvanmijnongeborenkind.nl/

Veel aanstaande ouders vragen zich af of hun kind wel gezond zal zijn. Dat is begrijpelijk. Gelukkig worden de meeste kinderen gezond geboren. Als zwangere vrouw heb je in Nederland de mogelijkheid om voor de geboorte het kind te laten onderzoeken op bepaalde afwijkingen. Dit noemen we prenatale screening. Bedenk eerst of je de informatie die dit onderzoek oplevert wel wilt ontvangen. Probeer te bedenken wat het voor je betekent als er een afwijking wordt gevonden. Dit kan een lichte afwijking zijn zoals een hazenlip of een klompvoetje. Ook kun je te horen krijgen dat de afwijking veel ernstiger is, bijvoorbeeld een open ruggetje of een ernstig hartgebrek, waardoor het kindje niet levensvatbaar kan zijn na de geboorte.

Als je geen informatie wenst over deze onderzoeken, kun je ons dat zeggen.

De combinatietest

Met de combinatietest wordt vroeg in de zwangerschap onderzocht of er een verhoogde kans is dat je kind het syndroom van Down (trisomie 21) heeft. Het onderzoek brengt geen risico met zich mee voor jou of je kind.
De test bestaat uit een combinatie van twee onderzoeken:

De uitslagen van de bloedtest en nekplooimeting, in combinatie met je leeftijd en de precieze duur van de zwangerschap, bepalen hoe groot je kans is op een kind met het syndroom van Down. Het onderzoek geeft je geen zekerheid. Bij een verhoogde kans op een kind met het syndroom van Down krijg je vervolgonderzoek aangeboden (zie prenatale diagnostiek).

In Nederland is een verhoogde kans een kans van 1 op 200 of hoger. Een kans van 1 op 200 betekent dat van elke 200 zwangere vrouwen, met dezelfde uitslag, 199 vrouwen niet in verwachting zijn van een kindje met het syndroom van Down en één vrouw wel.
Ook als de uitslag van het onderzoek gunstig lijkt, is er toch een kleine kans dat je kind geboren wordt met het syndroom van Down of een andere (chromosoom)afwijking. Het onderzoek geeft geen zekerheid dat het kind helemaal gezond is.

Sinds 1 april 2011 geeft de uitslag van de combinatietest ook informatie over de kans op Pataussyndroom (trisomie 13) en Edwardssyndroom (trisomie 18). Je krijgt deze informatie tenzij je aangeeft dit niet te willen weten.

Voor de combinatietest moet je zelf betalen, tenzij je tot de risicogroep behoort (zie onder).
Voor verdere informatie wat betreft de combinatietest verwijzen we je door naar de website van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM): http://www.rivm.nl/Onderwerpen/D/Downscreening

De 20-weken echo

De 20-weken echo wordt ook wel structureel echoscopisch onderzoek genoemd (SEO). Hoofddoel van de 20-weken echo is screenings onderzoek naar de eventuele aanwezigheid van een open rug of een andere aangeboren afwijking. Bij deze echo wordt uitgebreid gekeken naar de ontwikkeling van de organen van het kind. Verder wordt gekeken of het kind goed groeit en of er voldoende vruchtwater is. Zoals bij alle screenings onderzoeken krijg je geen 100% garantie dat je kindje gezond is.

Als bij deze echo blijkt dat de placenta voor de baarmoedermond ligt, wordt later in de zwangerschap rond 30 weken nog eens gekeken of de placenta nu wel de uitgang voor je kindje vrij laat.

Voor verdere informatie wat betreft de 20-weken echo verwijzen we je door naar de website van het RIVM: http://www.rivm.nl/Onderwerpen/T/Twintig_wekenecho

Bewust kiezen

Als bij de 20-weken echo iets afwijkends wordt gezien, zijn de gevolgen voor het kind niet altijd duidelijk. Meestal zal je een vervolgonderzoek worden aangeboden. Dat bestaat uit een uitgebreid echoscopisch onderzoek in een gespecialiseerd ziekenhuis (voor onze regio in Zwolle of Groningen). Soms krijg je ook een vruchtwaterpunctie of bloedonderzoek aangeboden. Je bepaalt zelf of je deze onderzoeken wilt en wat je doet met de uitslag. Wat weeg je af?
Onder andere:

Uiteraard is bovenstaande tekst ook bestemd voor je partner. Heb je hulp of ondersteuning nodig bij het maken van een keuze om wel of geen onderzoek te laten verrichten dan kun je altijd bij ons terecht.

Kosten en vergoedingen van prenatale screening

Het gesprek over het onderzoek wordt vergoed uit de basiszorgverzekering.

De combinatietest wordt alleen vergoed uit de basisverzekering als je een erkende indicatie hebt voor prenatale diagnostiek.

Blijkt dat je een vervolgonderzoek nodig hebt, de prenatale diagnostiek, dan wordt dit onderzoek vergoed door je zorgverzekeraar.

Om voor deze vergoedingen in aanmerking te komen eist de zorgverzekeraar dat elke verloskundigenpraktijk een overeenkomst heeft met een regionaal centrum voor prenatale screening. Onze verloskundigenpraktijk valt onder het centrum in Groningen. Zowel de combinatietest als de 20-weken echo worden in het Diaconessenhuis in Meppel uitgevoerd. De gegevens van het eerste gesprek, de uitkomsten van de onderzoeken en later een door jou ingevulde enquête na de baring, worden anoniem verwerkt en naar Groningen verzonden.

Procedure afspraak maken voor de 20-weken echo te Meppel

Indien jij en je partner de keuze hebben gemaakt om wel voor de 20-weken echo te gaan (tussen 18 -22 week), dan bel je bij een zwangerschapsduur van 15 -16 weken 0522-23 38 11.
De assistenten van de gynaecologen te Meppel maken de afspraak voor de echoscopist. Deze echoscopist maakt de 20-weken echo’s voor alle zwangere vrouwen in de regio Meppel. Het spreekuur wordt op poli 59 gehouden.

Neem als je voor de structurele echo gaat, het volgende mee:

PRAKTIJKADRES ZWALUW 3A 7951 MA STAPHORST